Standardowe role w wordpress

WordPress dzieli swoich zareje­stro­wa­nych użytkow­ni­ków przypi­su­jąc im role:

  • Subsr­kry­bent
  • Współ­pra­cow­nik
  • Autor
  • Redak­tor
  • Admini­stra­tor

Subskry­bent praktycz­nie może się tylko zareje­stro­wać i ewentu­al­nie komen­to­wać. Admini­stra­tor zaś może wszystko.

Czytaj więcejStandar­do­we role w wordpress