[wooCommerce] Usuwanie metod płatności dla płatności przy odbiorze

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Konfi­gu­ra­cja wooCom­mer­ce pozwa­la określić dla jakich metod wysył­ki możemy wybrać opcję za pobra­niem, ale nie ma możli­wo­ści zablo­ko­wa­nia wtedy innych kanałów płatno­ści. Może to wywołać u klien­ta konster­na­cję lub spowo­do­wać błąd, taki że klient wybie­rze droższą opcję za pobra­niem a i tak zapła­ci z góry. Gotowe wtycz­ki Znala­złem wtycz­kę, która w darmo­wej wersji robi różne cuda w koszy­ku. Disable payment method /​​ COD fees /​​ Advan­ce COD or Partial payment for … 

Czytaj więcej

RODO – Polityka prywatności w sklepie internetowym

Rodo dla sklepu www

Poniżej prezen­tu­ję przykład polity­ki prywat­no­ści dla sklepu inter­ne­to­we­go, zgodnej z RODO. Jeżeli braku­je ci pomysłu jak to ma wyglą­dać, to skorzy­staj z tego wzoru, zastę­pu­jąc pola szablo­nu swoimi danymi. Warto by też trochę przere­da­go­wać niektó­re akapity.

Czytaj więcej