RODO – Polityka prywatności w sklepie internetowym

Rodo dla sklepu www

Poniżej prezen­tu­ję przykład polity­ki prywat­no­ści dla sklepu inter­ne­to­we­go, zgodnej z RODO. Jeżeli braku­je ci pomysłu jak to ma wyglą­dać, to skorzy­staj z tego wzoru, zastę­pu­jąc pola szablo­nu swoimi danymi. Warto by też trochę przere­da­go­wać niektó­re akapity.

Czytaj więcejRODO – Polity­ka prywat­no­ści w sklepie internetowym