Tiny Slider 2 – Nowa era elastycznego przewijania

Witaj! Dzisiaj chciał­bym Ci przed­sta­wić projekt, który całko­wi­cie odmie­nił sposób, w jaki tworzę i używam przewi­jal­nych karuzel na moich stronach inter­ne­to­wych. Chodzi o Tiny Slider 2 – nową odsło­nę popular­ne­go narzę­dzia do tworze­nia elastycz­nych i interak­tyw­nych przewi­ja­nych galerii i karuzeli.

Czytaj więcej